Om oss

DEN UBESKRIVELIGE FØLELSEN 

Slagordet “Simply moving“ reflekterer det ubeskrivelige i det å være på en Segway; du bare beveger deg, simpelthen. Hvordan, kan nesten ikke beskrives- men det kan oppleves.

HISTORIKK
Selskapet har gjennom sine eiere, solid erfaring, bakgrunn og historie med Segway i Norge- helt tilbake til 2005. I årene siden 2011 har vi arbeidet med legalisering av Segway i Norge, og det har vært en kontinuerlig prosess- og et arbeid i samarbeid med norske samferdsels og veimyndigheter. Våre fokusområder i dette arbeidet har vært brukersikkerhet og trafikksikkerhet, forankret i Segway’s unike teknologi- og teknikk. Dette har gjort at Segway PT er det produktet som i dag setter standarden i markedet for selvbalanserende kjøretøy.

SEGWAY- FAMILIEN
Vil du bli med i familien? Ta gjerne kontakt med oss!

OM SEGWAY, OG SEGWAY INC.
Segway Inc. er ledende innen personlig, miljøvennlig transport. Selskapet utvikler produkter som både forandrer måten man kan omgås på, og måten man kan arbeide på. Siden introduksjonen av Segway® Personal Transporter (PT) har Segway etablert seg som ledende innen bransjen, for små elektriske, selvbalanserende kjøretøy. Utgangspunktet er en forståelse for dagens og kommende tiders trafikkproblemer og miljøutfordringer. Dette balanseres med brukernes behov og ønsker om funksjonalitet og design. Det fokuseres på utvikling av sikre og unike produkter, som omdefinerer personlig transport for forbrukere og bedrifter. Segway samarbeider med ledende selskaper og myndigheter, for å virkeliggjøre fordelene med - og visjonene om nullutslippstransport som øker produktivitet, og som kan benytte dagens eksisterende infrastruktur. Sammen med våre kunder hjelper vi dagens ledere med å skape muligheter for bruk av vår teknologi, slik at den kan passe inn i samfunnet. For våre samarbeidspartnere, forhandlere og kunder, skaper vi nye muligheter- og staker ut en kurs for fremtiden. Segway satser på innovasjon, for i fremtiden å kunne forflytte mennesker raskt, effektivt, intelligent og enkelt.